ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ ปรับปรุงรุ่น 3.590824 รองรับการใช้งานของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.1 และ กปภ.ข.3

ประวัติมาตร

รายการตรวจ

เพิ่มประวัติมาตร

รายงาน

คู่มือ
ค้นหาโดยชื่อผู้ใช้น้ำและสาขา
ชื่อผู้ใช้น้ำ สาขา
ค้นหาโดยเงือนไข
เลขผู้ใช้น้ำ สาขา
ที่ใช้น้ำจาก ที่ดำเนินการ
รายละเอียด
(ชื่อ,ที่อยู่,เลขมาตร,ฯลฯ)
สถานะ
จากวันที่(วว/ดด/ปป) ถึงวันที่(วว/ดด/ปป)
แสดงผลหน้าละ รายการ
ไปยังประวัติเลขที่
เพิ่มประวัติมาตรรายการทุกสาขา (0)
โปรดเข้าสู่ระบบ เพื่อดูข้อมูล

โปรแกรมนี้สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือได้ที่
http://110.76.155.50:8200/meter
พัฒนาระบบ โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.๓
โดยใช้ ข้อมูล ผู้ใช้น้ำจากระบบ BL-Center ของ กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
เครื่องแม่ข่ายเสมือนส่วนบุคคล Virtual Private Server และโครงข่าย บริการโดย กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ดูแลระบบโดย นาย วัชรชัย ปราบณรงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กทส.กปภ.ข.๓
กราฟผลการดำเนินงาน | คลังข่าว | คลังภาพ | แบบทดสอบความรู้ WSP | ตารางงาน Data Center | ระบบประวัติมาตร

กลับสู่หน้าแรก